V rdeči igralnici smo prvi mesec v letu spoznavali vodo, njene lastnosti in izvajali preproste poskuse. Radovedno smo preizkušali kaj plava in kaj se potopi, vodo smo prelivali, ji dodajali barve in si pripravili milne mehurčke.

Del meseca januarja pa smo namenili spoznavanju, eksperimentiranju  in igri s škatlami različnih velikosti. Otroci so škatle raziskovali tako, da so jih po igralnici vlekli, potiskali, vanje plezali, gradili stolpe ob tem pa  spoznavali  in utrjevali velikostne in prostorske odnose.

Suhe zimske dni pa smo izkoristili za gibalne dejavnosti na prostem in krajše sprehode.