V modri skupini smo več časa namenili knjigam, poslušanju zgodbic in ravnanju s knjigo. Uredili pa smo si tudi lutkovni kotiček, kjer so otroci lahko animirali različne vrste lutk. Sami pa smo izdelali lutke po zgodbici Veliki lov na pošast.

Enotedensko praktično usposabljanje je v naši skupini opravljala dijakinja predšolske vzgoje, ki nas je opazovala pri igri in dejavnostih.

Skupaj s prijatelji rdeče skupine smo obiskali krajevno knjižnico, kjer nam je knjižničarka pripovedovala zgodbico, nato pa smo si lahko tudi sami ogledali knjige. V vrtcu pa so nam strokovne delavke odigrale lutkovno predstavo Veliki lov na pošast. Obiskala nas je ga. Klavdija in nas s pravljico popeljala skozi masažo. Ob mednarodnem dnevu maternega jezika pa smo si ogledali skupno prireditev, kjer so nastopali prijatelji starejših skupin. Seveda pa nismo pozabili na pust in pustne šeme.