Spoštovani starši!

Hvala vam, da ste se hitro odzvali na naše prošnje in smo se lahko v Vrtcu Dobrna dobro pripravili na ponoven prihod vaših otrok. V vrtec pošiljajte samo popolnoma zdravega otroka. Ob prihodu poskrbite za podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec. Nekateri ste nam jo poslali skupaj s prijavo.

Vse ostale, podrobne informacije so vam vzgojiteljice vašega otroka poslale na vaš spletni naslov.

Za vse ostalo smo vam na voljo na naših spletnih naslovih.

Lepo vas pozdravljamo.

Kolektiv Vrtca Dobrna