Pričeli smo z aktivnostmi novega mednarodnega projekta E.A.R.T.H. v katerem sodelujemo z vrtci iz Belgije, Latvije in Cipra. Najprej smo se preko spleta srečali strokovni delavci vseh partnerskih vrtcev, predstavili svoje države, ustanove in  skupine. Naredili  smo tudi kratkoročni načrt sodelovanja. Danes pa so se preko ekranov srečali tudi otroci. Vsak vrtec je pripravil kratek program, zapel pesmico in zažele lepe praznike v svojem jeziku. Otrokom je bilo srečanje zelo zanimivo, prijateljem so se predstavili v kostumih škratkov.

 

Dostopnost