E.A.R.T.H, to save our planet!

Each Act Rises The Hope, to save our planet! (Because small hands, small things can save the planet!)

 • Trajanje: 24 mesecev
 • Koordinator: Belgija
 • Vloga Vrtca Dobrna: partnerji v projektu
 • Sodelujoči: Latvija, Ciper, Belgija in Slovenija

  Teme, ki jih bomo obravnavali:

 • Voda je življenje. Ljudje moramo skrbeti za vodo.
 • Spoznavali in čutili bomo, da so drevesa in gozdovi nujni. So celi sistemi biotske raznovrstnosti in uravnavanja temperature.
 • Ohranjanje naravnega okolja. Ne škodujmo naravi.
 • Da bi se izognili viškom smeti, je potrebno preprečevanje odvečne uporabe, ponovna uporaba, recikliranje, odstranjevanje.
 • Vedenje, da lahko podpremo skrb za bolj zdrav zrak: razmišljamo o prometu in obnovljivi energiji.
 • Spoznati vreme in podnebje v drugih evropskih državah: na severu (Latvija), zahodu (Belgija), vzhodu (Slovenija), na jugu (Ciper)
 • Spoznavati in podpreti kratko verigo lokalne sezonske hrane.
 • Ozavestiti zavedanje podnebnih sprememb in spreminjanje ukrepov na bolj trajnosten način.
 • Biti povezan z otroki drugih evropskih držav, spoznavati njihov jezik in njihove navade.
Dostopnost