V sklopu projekta E.A.R.T.H. so se otroci seznanili z različnimi odpadki. V igralnici smo pripravili več košev z namenom ločevanja odpadkov (papir, plastika/embalaža, mešani odpadki, biološki odpadki). V garderobi imamo pripravljena vedra za zbiranje plastičnih zamaškov, baterij in kartuš. Otroci so, s premagovanjem ovir z naravnimi gibalnimi elementi na poligonu, razvrščali odpadke. Seznanili so se z novim pojmom »recikliranje« in se preizkusili v ponovni uporabi odpadnega materiala.

 

 

Dostopnost