Z veseljem in v pričakovanju smo spremljali olimpijske igre. Otroci so se seznani s simboli letošnjih OI (zastava OI in Slovenije, slovensko himno, maskoti panda Bing Dwen Dwen in  lampijonček Shuey Ron Ron). Preko raznolikih zimskih prilagojenih športov, ki smo jih izvedli v igralnici, so se seznanili s pomenom sodelovanja v skupini, medsebojne pomoči in “športnega obnašanja”.

.