V vrtcu Dobrna vsako leto v vseh oddelkih izvajamo projekt Predšolska bralna značka. V začetku šolskega leta knjižnica Celje pripravi bralne sezname, strokovni delavci pa starše in otroke povabimo k sodelovanju.

Ugotavljamo, da uspešno uresničujemo cilje projekta. Starši z otroki redno obiskujejo knjižnico, jim berejo in tako kvalitetno preživljajo skupen prosti čas, otroci pa ob tem dodatno razvijajo jezik in bogatijo besedni zaklad. Ob zaključku projekta so si otroci ogledali predstavo z naslovom Radovednica iz čebelnjaka pri kateri so aktivno sodelovali in se zabavali.