V tednu od, 7. 5. 2022 do 14. 5. 2022, je na Cipru potekalo 2. mednarodno projektno srečanje partnerjev v projektu E.A.R.T.H. Skupaj s partnerji iz Belgije smo prispeli v poletno vroč Limassol. Po prijazni dobrodošlici, opravljenih vseh formalnostih smo v nekaj dneh uskladili načrte, evalvirali delo v projektu do sedaj, spoznavali posebnosti in razlike, tako na kulturnem, profesionalnem, kot osebnostnem področju.

Ciprski vrtci so nas navdušili. Čeprav je pri njih čas bivanja otrok v vrtcu krajši in program ne ponuja glavnih obrokov hrane, je način dela vreden opazovanja in posnemanja, vsaj v določenih segmentih. Predšolske vzgoja je brezplačna. V vrtec se lahko vključijo otroci po 3 letu starosti. V vrtcu bivajo od 7.30 do 13.00. Med poletjem se vrata vrtca zapro, saj je vročina tista, ki določa tempo in način življenja na Cipru. Od 15. junija do začetka septembra imajo tudi predšolski otroci počitnice.

Ciper je dežela, ki je pretežno turistično naravnana, zato velika večina prebivalcev govori zelo dobro vsaj enega od tujih jezikov. Otroci se s tujim jezikom spoznajo že v začetnih razredih osnovne šole.

Domačini so nam pripravili tudi odlični predstavi. Temi obeh sta se navezovali na glavni projektni cilj, kako z dejanji vsakega posameznika rešiti naš planet pred ekološkim onesnaženjem. Predstavi sta se nam globoko vtisnili v spomin, saj sta bili inovativni, profesionalni, poučni, nenavadni, sodobni in sta vključevali otroke in zaposlene. Bilo je čutiti, da nam je vsem skupno dejstvo, da je za ekološko ukrepanje zadnji čas. Vključene države imamo različne ekološke probleme, ki jih rešujemo na več ravneh in področjih. Prav pa je, da pri reševanju izdatno vključimo ravno predšolsko populacijo. Saj bodo ekološke katastrofe prizadele njih najbolj. Od odraslih pa pričakujemo, da smo jim dober vzgled.

Zapisala: Ksenija Ulaga, vodja vrtca

Dostopnost