Rjava skupina v sklopu obogatitvene dejavnosti “Gozdni dan” vsak četrtek obišče gozd. Vanj se odpravimo že v jutranjih urah in se v vrtec vračamo šele na kosilo. Največkrat je to naša gozdna igralnica, ki jo otroci že dobro poznajo. Obiskov se zelo veselijo, saj vedo, da jih tam čaka vedno nekaj novega. Gozd jim namreč nudi pestro paleto možnosti za igro in učenje. Ta naša igralnica brez sten in stropa otrok ne omejuje, temveč jih spodbuja k raziskovanju, opazovanju, poizkušanju in preizkušanju samega sebe. Spontana igra, ki pri otrokih spodbuja ustvarjalnost, domišljijo in sodelovanje, je seveda najpogostejša spremljevalka naših obiskov. Večkrat pa v gozdu spoznavamo tudi živo in neživo naravo in izvajamo dejavnosti iz različnih področij Kurikuluma. Preko čuječnosti se povežemo z gozdom in ga poskušamo ohranjati takšnega kot je.  Pozdrav ob prihodu in odhodu daje otrokom občutek odgovornosti in pomembnosti. 

Dostopnost