V mesecu oktobru so se odprla vrata Rdeče igralnice in od takrat dalje se nam ves čas nekaj dogaja. Najprej so se otroci morali navaditi na nov prostor, na novo vzgojiteljico in na drug drugega. Preko igre vzpostavljajo socialne stike in pridobivajo nove izkušnje, ki se dotikajo vseh področij kurikula. V tem času so se nam pridružili tudi škratki, ki otroke motivirajo k načrtovanim dejavnostim, preko katerih razvijajo svoje sposobnosti in potenciale. Igralnica s svojimi kotički otrokom nudi bogate možnosti za gibanje, raziskovanje in opazovanje.  Otroci so vrtec lepo sprejeli, kar pa je na začetku njihove poti najpomembnejši mejnik za nadaljnje delo.

 

Dostopnost