V beli skupini otroke spremlja radovednost, zato je predšolsko obdobje najbolj primeren čas za vključevanje otrok v naravoslovne dejavnosti.

Začetno naravoslovje v vrtcu vsebuje zelo preproste postopke iz vsakodnevnega življenja kot so opazovanje, poslušanje, primerjanje, urejanje. Najbolj pomembno pri tem pa je, da se otroci seznanijo z naravoslovnimi vsebinami, ki niso nujno vezane na živo naravo in se spontano učijo in pri dejavnostih uživajo.

Pomembna vloga odraslega je, da spodbuja posameznega otroka ali skupino k ustvarjalnemu principu v procesu samostojnega raziskovanja in mišljenja ter skuša s podvprašanji vplivati na razumevanje ugotovitev.

Mateja Kos

Dostopnost