Spoštovani starši otrok — novincev Vrtca Dobrna!

Vljudno Vas vabimo na sestanek staršev otrok, ki bodo v jeseni 2023 začeli obiskovati Vrtec Dobrna. Sestanek bo v TOREK, 6. 6. 2023, ob 17.00 Uri, v AVLI VRTCA DOBRNA Prosimo Vas, da se sestanka udeležite.

Pred sestankom in po njem boste lahko podpisali Pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. Sele s podpisom pogodbe med vrtcem in starši šteje, da je otrok vključen v vrtec, zato Vas pozivamo k podpisu.

V primeru, da se sestanka nikakor ne boste mogli udeležiti, Vas prosimo, da se z vodjo vrtca gospo Ksenijo Ulaga, dogovorite za čas podpisa pogodbe, na telefonski številki 051 260 100 ali spletnem naslovu vodja@vrtec-dobrna.si

Veselimo se srečanja z Vami.

Lep pozdrav!

Svetovalna delavka, Suzana Adamič

Dostopnost