V vrtcu imamo letos prednostno nalogo senzorično področje ki ga krepimo in razvijamo z različnimi dejavnostmi v igralnici in na prostem.  Otroci so tipali, poslušali, gledali in se zavedali svojega telesa v prostoru.  V dejavnosti se radi vključujejo in aktivno sodelujejo.

Mateja Kos

Dostopnost