V tednu od 12. 10  do 16. 10. 2020 smo v vrtcu znotraj posameznih oddelkov izvajali skupne dejavnosti povezane z jesensko kulinariko.Otroci so spoznavali jesenske pridelke ( sadje, zelenjavo) in gozdne plodove preko vseh čutil in področij kurikuluma. Jesenske plodove in pridelke so razvrščali, z njimi manipulirali, se likovno izražali in izvajali različne gibalne dejavnosti.Ob  knjigah in  slikovnem materialu so se pogovarjali, pripovedovali, opisovali… ter širili svoje besedišče. Spoznali so tudi nove deklamacije in pesmi o jeseni.Starejši otroci so obiskali gozdno igralnico, ki ponuja pestro učno okolje za pridobivanje novih izkušenj in znanj na vseh področjih. Ogledali so si tudi zelenjavni vrt, naredili plakat ZDRAVO- NEZDRAVO in izdelali pogrinjke s svojo najljubšo hrano.Najstarejši so ob svetovnem dnevu hrane več pozornosti namenili hrani, ki jo lahko sami naberemo in pripravimo. Prijetno so združili s koristnim (sprehod po gozdu, nabiranje kostanja in dežnikaric). Iz nabranega so si pripravili okusno malico.V skupinah mlajših otrok pa smo namenili več pozornosti na kulturnemu prehranjevanju in uporabi vljudnostnih izrazov.Ob vseh usmerjenih in spontanih dejavnostih smo se zabavali, pridobili pa smo tudi  veliko novega znanja in izkušenj.

Uživajte ob ogledu utrinkov tedna jesenske kulinarike!

Zapisala: Mihaela Podrzavnik