V skupini  imajo otroci veliko možnosti za kratke in dolge sprehode, tek v naravi, v gozdu, na travniku. V gozdu nad vasjo, so se radi igrali z različnim naravnim materialom, raziskujejo okolico, prepevajo, uživajo v naravi.

Otroci s o zaznavali in odkrivali svet s pomočjo vseh petih čutil, preizkušali kaj zmorejo, se veselili svojih razvijajočih sposobnosti in spretnosti ter tako gradili zaupanje vase in svojo samopodobo. Pravi izziv je bilo sodelovanje na pripravljeni čutni poti, kjer so zaznavali različne vrste materialov.

Raziskovali, spoznavali in dojemali so svet okoli sebe, razvijali občutek za ritem in hitrost, dojemali prostor in čas ter razvijali zavedanje drugih otrok in odraslih, z njimi delili prostor in stvari, spoznavali pomen sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti, pravil.

Posebej smo si junij zapomnili po številnih pohodih, daljših sprehodih in obiskov pri sovrstnikih.

Sodelovali pa smo tudi na slovenskem tradicionalnem zajtrku in si ogledali čebelarsko razstavo ter se seznanili z življenjem čebel.

Otroci so napredovali na vseh področjih razvoja, posebej pri grafomotoriki in orientaciji.

Otroci so dnevno izpostavljeni  elektronskim napravam – televiziji, digitalnim napravam, spletu in zato je pomembno, da je v vrtcu takšno okolje, ki povzroča, da se sprostijo, zaigrajo in družijo med seboj.