Dopolnitev Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu z dnem 23.8.2021, je posledica posebne situacije v vrtcih, ki predstavlja vsakodnevni prihod in odhod staršev in drugih oseb in  traja le kratek čas. Za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, izjemoma ne velja pogoj cepljenosti, prebolevnosti ali testiranja. Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov.

Za vse druge prihode staršev v vrtec  (npr. ob uvajanju otroka – novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.

https://www.gov.si/novice/2021-08-23-odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-zacasnih-pogojev-za-izvajanje-dejavnosti-v-vzgoji-in-izobrazevanju-ter-visokem-solstvu-75554/