Generalna skupščina ZN je leta 2005 20. december razglasila za svetovni dan človeške solidarnosti. Ta dan se po vsem svetu spominjamo solidarnosti kot načina boja proti globalni revščini in zavzemanju za ekonomski in družbeni napredek. V Sloveniji je ta dan priložnost za razmislek o pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom.

Včeraj smo svetovni dan človeške solidarnosti obeležili tudi v našem vrtcu. Z otroki smo se pogovarjali o solidarnosti, prijaznosti, dobrodelnosti.

To je dan priložnosti za razmislek o pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom.

In nekaj misli otrok:

… moramo pomagati drug drugemu…

… igrati se moramo lepo skupaj …

… poslušati je potrebno prijatelje …

… ne smemo si nagajati …

… doma je potrebno pomagati mamici …

… radi imamo babice …

… pridni smo, ker pride Božiček.