V mesecu novembru smo v modri skupini dali večji poudarek dejavnostim, ki spodbujajo razvoj govora. Preko pesmice Na kmetiji je lepo, ki jo otroci zelo radi poslušajo in pripevajo, smo spodbujali artikulacijo. Pripravili smo tudi sličice živali iz pesmice in majhno kmetijo na steni, na kateri so otroci večkrat pokazali živali in posnemali njihovo oglašanje. Razvoj govora smo spodbujali z večkratnim ponavljanjem bibarij, prstnih iger in pesmic. S pomočjo lutk smo spodbujali interakcijo med otroci, med otrokom in lutko. Ogledali smo si lutkovno predstavo Razbita buča v izvedbi strokovnih delavk skupine.

Milena in Nataša