Varujem okolje

Varujem okolje

Mesec april je namenjen igri z odpadnim, strukturiranim in naravnim materialom. Otroci so razvili predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnosti predelave. Spoznali so, da je največ odpadkov v obliki plastike in embalaže, ki pa jo lahko ponovno uporabimo. Iz...
Želodkovo športno popoldne

Želodkovo športno popoldne

V torek, 12.4.2022 smo organizirali Želodkovo športno popoldne. Izhodišče športne prireditve je bilo, kakovostno izkoristiti prosti čas z zgodba Mojiceje Podgoršek, O pastirčki, ki je znal računati. Pastirček Jurij je zelo dobro računal. Pomagal je lisici Mici...
To sem jaz, to smo mi

To sem jaz, to smo mi

Zadnji mesec veliko časa namenjamo spoznavanju sebe, svojih prijateljev in družine. S pomočjo deklamacije Jaz sem jaz, Z. Majhen smo spoznali, da sem jaz, samo jaz, nikomur enak. Igre zaupanja in sodelovanju nam pomagajo razumeti potrebe in želje prijatelja ter pomen...