V sklopu mednarodnega projekta Erasmus+ CFT&STEAM je bilo organizirano strokovno srečanje projektnih partnerjev iz Bolgarije, Srbije, Slovenije in Grčije. Strokovni delavki Grčije sta se v dejavnosti vključevali preko spleta. Na dogodku smo izmenjali svoje izkušnje o delu na področju S.T.E.A.M. Gostje smo pripravili delavnice za otroke predšolske ustanove Naša Radost. Oni pa so nam predstavili Bibote, s katerimi urijo svoje znanje na področje tehnologije.

Udeležili smo se tudi mednarodne pedagoške konference, na kateri je bilo področje S.T.E.A.M. predstavljeno iz strokovnega in pedagoškega zornega kota.

Strokovni partnerji smo srečanje izkoristili tudi za evalvacijo  preteklega leta in pripravo načrtov za nadaljnje delo.

Dostopnost