Raziskujemo gozd

Raziskujemo gozd

V gozdu je vedno zanimivo in mnogo izhodišč za raziskovanje in učenje. Gozd ponuja radoživost, mirnost in prostor za sponatano igro. Ob opazovanju narave otrok povezuje in organizira senzorne dražljaje (poslušanje ptičjega petja v gozdu,  poslušanje šumov, zvokov z...
Čebele

Čebele

V beli skupini smo svetovni dan čebel obeležili z obiskom čebelarja, dedka naše Lucije, Dušana Marovška. Ogledali so si čebelnjak, panjske končnice, okušali med in opazovali ter tipali satnice. Otroci so se seznanili z življenjem čebel, pomenom čebel za okolje in  se...
Dejavnosti v gozdu

Dejavnosti v gozdu

Otroci bele skupine zelo radi obiskujejo gozd. Gozd je za otroke prostor, ki je poln izzivov, raziskovanj in učnih trenutkov. V gozdu si otrok in okolje zaupata, se dopolnjujeta. Gozd omogoči otroku svobodo  raziskovanja, gibanja in igre. Otroci  spoznavajo drevesne...
Obrazi iz odpadnega materiala

Obrazi iz odpadnega materiala

Ustvarjanje je za otroke izziv in razvijanje domišljijskega sveta ter nabiranje izkušenj z odpadnim materialom. Zato so zelo uživali ob izdelovanju obraza z različnimi materiali, iskanju ustreznih proporcev in orientaciji na večji delovni površini.  Ob aktivnosti so...
Ustvarjamo z odpadnim materialom

Ustvarjamo z odpadnim materialom

V beli skupini otroci prepoznajo različen odpadni material, prepoznajo tudi odpadke, jih poimenujejo, povedo kam posamezni odpadki sodijo (barva zabojnika).. Ogledali smo si Eko otoke na Dobrni in razvrščali vanje odpadke. V tem času smo obeležili tudi dan voda in se...
Park, gozd in ribnik

Park, gozd in ribnik

Narava nas vabi in z veseljem se ji odzovemo. Zelena učna okolja, ki se e nanašajo na primarno naravo so otrokova vzpodbuda in izziv, tako da skušamo čimveč različnih dejavnosti izvesti zunaj. Z aktivnostmi, ki potekajo v naravnih okoljih, lahko otroci s dosežejo...
Dostopnost