Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem zavodu oziroma šoli, vrtcu oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Dostopnost