Nadaljevali smo z dejavnostmi S.T.E.A.M. po pravljici Zlata deklica. Največ pozornosti smo posvetili kotaljenju. Spoznavali smo geometrijska telesa, njihove lastnosti in oblike. Otroci so ugibali kaj se bo kotalilo in kaj ne, seveda pa je bilo najprej potrebno narediti klančino. Otroci so uživali v samostojni gradnji klančin iz različnih materialov. Skozi gibanje pa smo ugotavljali tudi kako se lahko kotalimo tudi sami. Ob bivanjem na prostem pa smo kotalili žoge po klančini navzdol in jih lovili. V gozdni igralnici pa so otroci iskali naravne klančine po katerih so spuščali lesene čoke in opazovali, kateri je hitrejši in kam se kotalijo. Bili smo zelo ustvarjalni in navdušeni nad novimi odkritji.

 

Dostopnost