Zaključili smo dejavnosti v okviru državnega projekta Trajnostna mobilnost. Motivacija za delo je bila zgodba Beli zajček. Osnovni namen projekta je bil ozavestiti otroke in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenju in uporabi javnega prevoza v vsakdanjem življenju. Kar nekaj družin smo spodbudili k peš hoji, uporabi koles, skirojev, rolarjev v/iz vrtca. S takšnim načinom mobilnosti na poti v vrtec, smo nekaj prispevali k upoštevanju gibalnih priporočil zdravstvene stroke. V projektu so sodelovali otroci in starši štirih skupin.

Dostopnost