V sklopu mednarodnega projekta E.A.R.T.H. smo se dotaknili Trajnostnega razvoja. Spoznali smo različne vrste odpadkov. Le-te, v igralnici, vsakodnevno ločujemo (biološki odpadki, papir, karton, embalaža, plastika). V kraju smo poiskali Eko otoke. Spregovorili smo o recikliranju in ponovni uporabi stvari, ki jih več ne potrebujemo. Zgodbica Beli zajček nas je spodbudila k razmišljanju o Trajnostni mobilnosti (o hoji in kolesarjenju). Pripravili smo tabelarični prikaz, s čim oz. kako otroki prihajajo v/iz vrtca. V času obeleženja Erasmus dni, smo na igrišču vrtca posadili jablano Topaz. V naravo redno odnašamo koščice sadja, da bo ponovno vzklilo. Tako smo otrokom prikazati pomen dreves in samooskrbe za življenje.

Dostopnost