V torek, 12.4.2022 smo organizirali Želodkovo športno popoldne. Izhodišče športne prireditve je bilo, kakovostno izkoristiti prosti čas z zgodba Mojiceje Podgoršek, O pastirčki, ki je znal računati. Pastirček Jurij je zelo dobro računal. Pomagal je lisici Mici izračunati, koliko medu mora dodati kolačem, da bodo dovolj sladki; sinički Kraljički, koliko zrn mora pojesti, da bo sita itd. Raznolike aktivnosti so otrokom in staršem omogočale razvijanje koordinacije gibanja, ravnotežja, sproščeno izvajanje osnovnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, plazenje), izvajanje elementarne igre in iskanje lastnih poti pri reševanju gibalnih problemov. Spoznali so pomen sodelovanja v igralni skupini in medsebojne pomoči ter zaporedje števil. Ob zaključku pa so s skupno sestavljanko odkrili, da je pastirček Jurij, Jurij Vega.

Dostopnost