Potreba po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Otrok ob gibanju zaznava okolico, prostor in sebe. V predšolskem obdobju otroci z igro pridobivajo raznovrstne gibalne koncepte.  Gibanje in igra imata tudi pomembno vlogo pri socialnem in emocionalnem razvoju. V našem vrtcu otrokom omogočamo vsakodnevno gibanje na prostem, ki ga popestrimo z različnimi dejavnostmi. Ne glede na vreme, otroci rjave skupine tako nekaj časa v dopoldnevu preživijo na prostem.  Primerna oblačila pripomorejo k sproščenemu  gibanju in raziskovanju. Področje gibanja pa dopolnjujemo tudi z drugimi področji. 

Dostopnost