Gibanje je prva komunikacija otroka s svetom, eden prvih načinov zaznavanja lastnega telesa in navezovanja stika z okolico. Osnovno motoriko otroka sestavljajo naravne oblike gibanja: hoja, tek, nošenje, potiskanje, lazenje, …. Ob svetovnem dnevu gibanja, ki ga obeležujemo 10. maja, smo v Vrtcu Dobrna z otroki izvedli Mini olimpijado.

V prvem starostnem obdobju so otroci skozi celo leto preko igre razvijali gibalne sposobnosti in spretnosti. Ob raziskovanju danih gibalnih pripomočkov in ponovitvah gibalnih vaj so pridobivali zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti. Izvedli smo Mini olimpijado, ki je vsebovala delo po postajah z elementi naravnih oblik gibanja, ki so jih otroci skozi leto gibalno razvijali v obogatitveni dejavnosti Mali gibalček. Za uspešno opravljene gibalne naloge so otroci dobili medalje.

V skupinah drugega starostnega obdobja pa smo si pripravili Mini olimpijado na šolskem igrišču. Ob olimpijski himni smo izobesili zastave skupin, ki so jih izdelali otroci in pričeli s skupnim ogrevanjem. Otroci so preko gibalnih dejavnosti spoznavali značilnosti posameznih držav projekta E.A.R.T.H. Postaje so bile v barvah države, na katero se je dejavnost navezovala, rekviziti pa so bili narejeni izključno iz odpadnih in naravnih materialov. Ob zaključku Mini olimpijade je vodja vrtca čestitala otrokom za uspešno izvedene gibalne naloge, gostujoči partnerji pa so otrokom podelili medalje.

Preživeli smo čudovito in razgibano dopoldne v vrtcu.

Koordinatorki: Vida Gerkman in Milena Korenak

Dostopnost