September smo v oranžni igralnici namenili uvajanju, druženju ter igri. Skupaj z novinčki smo spoznavali igralnico, igralne kotičke, preizkušali igrače, se igrali igre medsebojnega spoznavanja in se navajali na sobivanje. Ob spremljavi kitare smo peli, rajali ter se ob bibarijah, prstnih igrah in knjigah zelo zabavali. Na krajših sprehodih smo spoznavali okolico vrtca, na vrtčevskem igrišču pa so se otroci radi igrali z naravnim materialom in se družili ter spoznavali z otroki drugih skupin.

Nekaj utrinkov si lahko ogledate v Galeriji!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost