Maj v rdeči skupini

Maj v rdeči skupini

V skupini najmlajših smo ves mesec maj namenili gibanju in gibalnim dejavnostim. Vsakodnevno smo po zajtrku izvajali gibalne minutke z ali  brez rekvizitov s poudarkom na izvajanju naravnih oblik gibanja. Gibali smo se v igralnici, avli in na prostem, otroci pa so...
Predšolska bralna značka

Predšolska bralna značka

V vrtcu Dobrna vsako leto v vseh oddelkih izvajamo projekt Predšolska bralna značka. V začetku šolskega leta knjižnica Celje pripravi bralne sezname, strokovni delavci pa starše in otroke povabimo k sodelovanju. Ugotavljamo, da uspešno uresničujemo cilje projekta....
April v rdeči skupini

April v rdeči skupini

Aprila smo v rdeči skupini več časa namenili odpadnemu in naravnemu materialu ter ugotavljali kaj lahko z njim počnemo in kako ga lahko ponovno uporabimo. Otroci so bili radovedni, odpadni in naravni material so najprej opazovali in tipali, nato pa ga prenašali,...
Marec v rdeči skupini

Marec v rdeči skupini

V marcu smo veliko časa namenili spoznavanju sebe, svojih bližnjih, vrstnikov ter preko socialnih iger gradili dobre medsebojne odnose. Otroke so plakati družin v igralnici navdušili, vsakodnevno so jih radovedno opazovali, jih primerjali in se ob njih zabavali. Ob...
Svetovni dan voda

Svetovni dan voda

Svetovni dan voda obeležujemo 22. marca. Dan je namenjen opozarjanju na omejenost in ogroženost naravnih vodnih virov. Osrednja tema letošnjega Svetovnega dneva voda je podzemna voda, z geslom: »Podzemna voda: Skrito naj postane vidno«. V Vrtcu Dobrna smo Svetovni dan...